Contest log for N0UK

NØ UK's weblog (c) August 1997

BandModeDateGMTCallsignN0UK's GridFar GridNewPoints
50.125SSB06/12/991810K1TOLEN34FN57Y1
50.125SSB06/12/991812VE2PEPEN34FN46Y1
50.125SSB06/12/991814NS4WEN34EM76Y1
50.125SSB06/12/991816W0UCEN34EN44Y1
50.125SSB06/12/991819K1LPS/REN34FN56Y1
50.125SSB06/12/991820KB0OBTEN34EN35Y1
50.125SSB06/12/991835K0PJEN34EN43Y1
50.125SSB06/12/991841WB9AEN34EN34Y1
50.125SSB06/12/991843N9ISNEN34EN441
50.125SSB06/12/991843K9WKJEN34EN341
50.125SSB06/12/991857WA9PAMEN34EN441
50.125SSB06/12/991858K0MHCEN34EN26Y1
50.125SSB06/12/991902VE5UFEN34DO61Y1
50.125SSB06/12/991902KA0PQWEN34EN33Y1
50.125SSB06/12/991903N0OQCEN34EN341
50.125SSB06/12/991905WA2VOI/REN34EN32Y1
50.125SSB06/12/991908VE3SXEEN34FN25Y1
50.125SSB06/12/991910VE3FHUEN34FN251
50.125SSB06/12/991916K9FYZEN34EN45Y1
50.125SSB06/12/991917VE3KRP/W0EN34EN37Y1
50.125SSB06/12/991919K0IVOEN34EN341
50.125SSB06/12/991924K0KDEN34EN31Y1
50.125SSB06/12/991928W7XUEN34EN13Y1
50.125SSB06/12/991944WA2VOI/REN34EN22Y1
50.125SSB06/12/991959K0RLMEN34EN41Y1
50.125SSB06/12/992011KB0VUKEN34EN341
50.125SSB06/12/992013KB0BROEN34EN36Y1
50.125SSB06/12/992019K0CJEN34EN351
50.125SSB06/12/992058KA0RYTEN34EN341
50.125SSB06/12/992100W0OHUEN34EN341
50.125SSB06/12/992103KB9SCUEN34EN341
50.125SSB06/12/992108K2DRHEN34EN411
50.125SSB06/12/992117W9GIREN34EN441
50.125SSB06/12/992130K5AMEN34DM54Y1
50.125SSB06/12/992135W0JMPEN34EN341
50.125SSB06/12/992139WB0CFFEN34EN341
50.125SSB06/12/992142WA2HFIEN34EN341
50.125SSB06/12/992216WA0BWEEN34EN341
50.125SSB06/12/992218K8GPEN34FM08Y1
50.125SSB06/12/992220N0WETEN34EN341
50.125SSB06/12/992224WA9LZMEN34EN431
50.125SSB06/12/992227KC0BZEEN34EN351
50.125SSB06/12/992230KM0TEN34EN131
50.125SSB06/12/992239KC0EPXEN34EN341
50.125SSB06/12/992256KD0YZEN34EN42Y1
50.125SSB06/12/992333WA2VOI/REN34EN12Y1
50.125SSB06/12/992356KF0UK/REN34EN321
50.125SSB06/13/990005WD0FOYEN34EN121
50.125SSB06/13/990037N3ZTZEN34FM19Y1
50.125SSB06/13/990054N9DGEN34EN53Y1
50.125SSB06/13/990139WD5KEN34EM12Y1
50.125SSB06/13/990140K5VHEN34EM00Y1
50.125SSB06/13/990140WB9WHQEN34EN451
50.125SSB06/13/990141K5HGHEN34EM121
50.125SSB06/13/990144W5DF/REN34EM10Y1
50.125SSB06/13/990145AC5OGEN34EM101
50.125SSB06/13/990145KF0UK/REN34EN221
50.125SSB06/13/990145NN5TEN34EM121
50.125SSB06/13/990146W5SXDEN34EM02Y1
50.125SSB06/13/990148KG0ZQEN34EN351
50.125SSB06/13/990150KA0NANEN34EN341
50.125SSB06/13/990157WA5OLTEN34EM121
50.125SSB06/13/990158W5TXOEN34EM101
50.125SSB06/13/990159WA5BUEN34EM11Y1
50.125SSB06/13/990200AB5NEN34EM101
50.125SSB06/13/990201N5NJEN34EM13Y1
50.125SSB06/13/990204N5WDEN34EM121
50.125SSB06/13/990206W5KFTEN34EM001
50.125SSB06/13/990220WB5VYE/REN34EM01Y1
50.125SSB06/13/990225K9PWEN34EN52Y1
50.125SSB06/13/990230K0BFTEN34EN341
50.125SSB06/13/990249KC0TJEN34EN341
50.125SSB06/13/990250KB0PYOEN34EN27Y1
50.125SSB06/13/990252K0HAQEN34EN341
50.125SSB06/13/990258KB0TZAEN34EN351
50.125SSB06/13/990324WA2VOI/REN34EN14Y1
50.125SSB06/13/990426KB0MNKEN34EN341
50.125SSB06/13/990439W2UTHEN34FN12Y1
50.125SSB06/13/991100K3ZOEN34FM18Y1
50.125SSB06/13/991103K1WHSEN34FN43Y1
50.125SSB06/13/991107KB2ZVPEN34FN22Y1
50.125SSB06/13/991109N8WMUEN34EN63Y1
50.125SSB06/13/991116N2ODUEN34FN02Y1
50.125SSB06/13/991120W2SZEN34FN32Y1
50.125SSB06/13/991123W4RXEN34FM191
50.125SSB06/13/991126K2TVIEN34FN21Y1
50.125SSB06/13/991134KA8ROXEN34EN80Y1
50.125SSB06/13/991136K9GEM/REN34EN531
50.125SSB06/13/991139W4HPEN34EM75Y1
50.125SSB06/13/991139WA8CXIEN34EM99Y1
50.125SSB06/13/991140W0RSEN34FN20Y1
50.125SSB06/13/991142WA4YRKEN34EM751
50.125SSB06/13/991142N3MIQEN34FM191
50.125SSB06/13/991234WA2VOI/REN34EN24Y1
50.125SSB06/13/991237N0LLEN34EM09Y1
50.125SSB06/13/991245W1XEEN34DN80Y1
50.125SSB06/13/991256KB0CQEN34EN341
50.125SSB06/13/991308N5JHVEN34DM62Y1
50.125SSB06/13/991315KC0BVMEN34EN341
50.125SSB06/13/991322K3MQHEN34FM191
50.125SSB06/13/991332K8MDEN34EN82Y1
50.125SSB06/13/991335WA2VOI/REN34EN15Y1
50.125SSB06/13/991405K8LEEEN34EM79Y1
50.125SSB06/13/991409K9LXEN34EN451
50.125SSB06/13/991409K3KYREN34FN24Y1
50.125SSB06/13/991410N4CHEN34FM07Y1
50.125SSB06/13/991411WA2BPEEN34FN121
50.125SSB06/13/991411W1BSEN34FN321
50.125SSB06/13/991411N8NYEEN34EN91Y1
50.125SSB06/13/991414VE3NPBEN34FN04Y1
50.125SSB06/13/991421W3CCXEN34FN211
50.125SSB06/13/991423K0EKLEN34EN351
50.125SSB06/13/991433N0ATEN34EN341
50.125SSB06/13/991434KA0EWQEN34EN341
50.125SSB06/13/991435W5GADEN34EL49Y1
50.125SSB06/13/991450K2YAZEN34EN74Y1
50.125SSB06/13/991452W3OREN34FM28Y1
50.125SSB06/13/991453KB3BWCEN34FM191
50.125SSB06/13/991455KA1ZEEN34FN01Y1
50.125SSB06/13/991458WA2FGKEN34FN211
50.125SSB06/13/991500K0ALLEN34EN16Y1
50.125SSB06/13/991502KB9RNOEN34EN431
50.125SSB06/13/991502WA4PRREN34FM181
50.125SSB06/13/991505K8LEREN34EN90Y1
50.125SSB06/13/991549KF0UK/REN34EN411
50.125SSB06/13/991552AA4ZZEN34EM96Y1
50.125SSB06/13/991553WA2AEYEN34FN23Y1
50.125SSB06/13/991616K5IUAEN34EL29Y1
50.125SSB06/13/991625N9RVVEN34EN451
50.125SSB06/13/991628K1RZEN34FM191
50.125SSB06/13/991630W7HAHEN34DN26Y1
50.125SSB06/13/991634K7KXEN34DN56Y1
50.125SSB06/13/991635AA7AEN34DM43Y1
50.125SSB06/13/991635W7GNEEN34DM431
50.125SSB06/13/991638K7SYOEN34DN36Y1
50.125SSB06/13/991639W7GJEN34DN27Y1
50.125SSB06/13/991639K7JEEN34DM33Y1
50.125SSB06/13/991640N7LQOEN34DM431
50.125SSB06/13/991641KD7GCEN34DM331
50.125SSB06/13/991645WA2VOI/REN34EN161
50.125SSB06/13/991656KC7IJEN34DN44Y1
50.125SSB06/13/991702N7MLEN34DN45Y1
50.125SSB06/13/991705KC6NGNEN34DM14Y1
50.125SSB06/13/991708KC5FPEN34EL16Y1
50.125SSB06/13/991710K7ICWEN34DM26Y1
50.125SSB06/13/991718KB4VGEN34DM261
50.125SSB06/13/991722KE6FCTEN34DM04Y1
50.125SSB06/13/991723KF7ETEN34DN33Y1
50.125SSB06/13/991727K5ZXEN34EM04Y1
50.125SSB06/13/991738WA2VOI/REN34EN261
50.125SSB06/13/991801K1SCEN34DM41Y1
50.125SSB06/13/991802KB5GYEN34DM64Y1
50.125SSB06/13/991803KC5SFVEN34DM65Y1
50.125SSB06/13/991804N0WEEN34EN341
50.125SSB06/13/991806K5WXNEN34DM61Y1
50.125SSB06/13/991813W7CSEN34DM42Y1
50.125SSB06/13/991815N7SQNEN34DM411
50.125SSB06/13/991816N6ZZEN34DM73Y1
50.125SSB06/13/991826KF7NPEN34DM23Y1
50.125SSB06/13/991828W7IXAEN34DM431
50.125SSB06/13/991828WJ0FEN34DM431
50.125SSB06/13/991829KF7JSEN34DM431
50.125SSB06/13/991830WO7TEN34DM431
50.125SSB06/13/991831AA5XEEN34EM001
50.125SSB06/13/991831NX7UEN34DM431
50.125SSB06/13/991832XE2OREN34DL98Y1
50.125SSB06/13/991832K0QZEN34DM331
50.125SSB06/13/991833K9RUEN34DM75Y1
50.125SSB06/13/991833N7SKTEN34DM331
50.125SSB06/13/991834W5OZIEN34EM001
50.125SSB06/13/991835N7BUPEN34DM411
50.125SSB06/13/991835K7NIIEN34DM44Y1
50.125SSB06/13/991835N7IREN34DM431
50.125SSB06/13/991838KD7BYMEN34DM431
50.125SSB06/13/991838KJ7THEN34DN32Y1
50.125SSB06/13/991839K0IPEN34DN321
50.125SSB06/13/991841N7WBEN34DM421
50.125SSB06/13/991922W3XOEN34EM001
50.125SSB06/13/991928WD5BSTEN34DM93Y1
50.125SSB06/13/991928W6XIEN34DM421
50.125SSB06/13/991930KM5RGEN34EL09Y1
50.125SSB06/13/991931W7CIEN34DM411
50.125SSB06/13/991931KB0ZEVEN34EN341
50.125SSB06/13/991943WB4LDSEN34DM421
50.125SSB06/13/991945KE9EHEN34DM651
50.125SSB06/13/991949W7EPHEN34DM421
50.125SSB06/13/991953KC5YXB/REN34DM74Y1
50.125SSB06/13/991954KC0CFIEN34EN121
50.125SSB06/13/991955K5WJYEN34DM651
50.125SSB06/13/991959N1BUREN34DM72Y1
50.125SSB06/13/992000WB0YDIEN34EN351
50.125SSB06/13/992007W5FFEN34DM641
50.125SSB06/13/992012WB5LCREN34DM931
50.125SSB06/13/992014W5DOEN34DM651
50.125SSB06/13/992019K5RHREN34DM651
50.125SSB06/13/992027N0WE/REN34EN441
50.125SSB06/13/992033KF0UK/REN34EN431
50.125SSB06/13/992042WA2VOI/REN34EN17Y1
50.125SSB06/13/992128KC0BNZEN34EN331
50.125SSB06/13/992139KB0UEUEN34EN341
50.125SSB06/13/992209KF0UK/REN34EN331
50.125SSB06/13/992226KC0PEN34EN341
50.125SSB06/13/992323K0PG/REN34EN331
50.125SSB06/13/992359K0PG/REN34EN431
50.125SSB06/14/990010KB0WAPEN34EN351
50.125SSB06/14/990030N0BVEEN34EN341
50.125SSB06/14/990035WB0ULXEN34EN04Y1
50.125SSB06/14/990037WA2VOI/REN34EN25Y1
50.125SSB06/14/990047N0NASEN34EN351
50.125SSB06/14/990113KA0JWCEN34EN341
50.125SSB06/14/990121KF0UK/REN34EN341
50.125SSB06/14/990125KE4TTEEN34EL98Y1
50.125SSB06/14/990138W0EPZEN34EN351
50.125SSB06/14/990149KB0NMNEN34EN351
50.125SSB06/14/990155W0QINEN34EN341
50.125SSB06/14/990156N0GIEN34EN341
50.125SSB06/14/990159K2BAREN34FN211
50.125SSB06/14/990203W2LGBEN34FN211
50.125SSB06/14/990206N1RWYEN34FN54Y1
50.125SSB06/14/990209KT1VTEN34FN34Y1
50.125SSB06/14/990211VE3RMEN34FN251
144.200SSB06/12/991800WQ0PEN34EM19Y1
144.200SSB06/12/991812KA0PQWEN34EN33Y1
144.200SSB06/12/991814KB0PYOEN34EN27Y1
144.200SSB06/12/991817N0SRQEN34EN18Y1
144.200SSB06/12/991818K0MHCEN34EN26Y1
144.200SSB06/12/991819W9FZ/REN34EN271
144.200SSB06/12/991822WB0HHMEN34EN13Y1
144.200SSB06/12/991823N9ISNEN34EN44Y1
144.200SSB06/12/991825WA0BWEEN34EN34Y1
144.200SSB06/12/991834W5UNEN34EL29Y1
144.200SSB06/12/991843WB9AEN34EN341
144.200SSB06/12/991847KB0WAPEN34EN35Y1
144.200SSB06/12/991849KC0BZEEN34EN351
144.200SSB06/12/991855WA2VOI/REN34EN32Y1
144.200SSB06/12/991902W0EEAEN34EN40Y1
144.200SSB06/12/991912NJ0MEN34EN341
144.200SSB06/12/991914W0OHUEN34EN341
144.200SSB06/12/991919K0KDEN34EN31Y1
144.200SSB06/12/991932K0PG/REN34EN02Y1
144.200SSB06/12/991935WA2HFIEN34EN341
144.200SSB06/12/991937KB0CQEN34EN341
144.200SSB06/12/991940KF0UK/REN34EN23Y1
144.200SSB06/12/991941WA2VOI/REN34EN22Y1
144.200SSB06/12/991948N0ADQEN34EN341
144.200SSB06/12/991949N0RUCEN34EN351
144.200SSB06/12/991950N0VYYEN34EN341
144.200SSB06/12/991952N0TMUEN34EN341
144.200SSB06/12/991959K0RLMEN34EN41Y1
144.200SSB06/12/992007KB0VUKEN34EN341
144.200SSB06/12/992010N0CKK/REN34EN341
144.200SSB06/12/992011KB0BROEN34EN36Y1
144.200SSB06/12/992019KC0PEN34EN341
144.200SSB06/12/992027KC0TJEN34EN341
144.200SSB06/12/992041KM0TEN34EN131
144.200SSB06/12/992042K0PJEN34EN43Y1
144.200SSB06/12/992052W7XUEN34EN131
144.200SSB06/12/992113K0MQSEN34EN311
144.200SSB06/12/992117KI0KQEN34EN351
144.200SSB06/12/992117KC0EPXEN34EN341
144.200SSB06/12/992121W9FZ/REN34EN17Y1
144.200SSB06/12/992137AE0GEN34EN10Y1
144.200SSB06/12/992137W0JMPEN34EN341
144.200SSB06/12/992227WA9LZMEN34EN431
144.200SSB06/12/992240W0EEA/REN34EN30Y1
144.200SSB06/12/992258KD0YZEN34EN42Y1
144.200SSB06/12/992301KF0UK/REN34EN221
144.200SSB06/12/992311WA2VOI/REN34EN12Y1
144.200SSB06/12/992354KF0UK/REN34EN321
144.200SSB06/13/990022W0GCEN34EN14Y1
144.200SSB06/13/990031W9FZ/REN34EN181
144.200CW06/13/990129KE7NSEN34DN41Y1
144.200SSB06/13/990233K9FYZEN34EN45Y1
144.200SSB06/13/990235K9UUTEN34EN62Y1
144.200SSB06/13/990238W9PHJEN34EN621
144.200SSB06/13/990254WA9JMLEN34EN51Y1
144.200SSB06/13/990300N0SMEN34EN301
144.200SSB06/13/990312N0PCEN34EN341
144.200SSB06/13/990337WA2VOI/REN34EN141
144.200SSB06/13/990342W5FHEN34EN411
144.200SSB06/13/990403N0LLEN34EM09Y1
144.200SSB06/13/990410KB0NRTEN34EN311
144.200SSB06/13/991151W1XEEN34DN80Y1
144.200SSB06/13/991238VE5UFEN34DO61Y1
144.200SSB06/13/991241WA2VOI/REN34EN24Y1
144.200SSB06/13/991317WA9PAMEN34EN441
144.200SSB06/13/991318VE3KRPEN34EN37Y1
144.200SSB06/13/991323KC0BVMEN34EN341
144.200SSB06/13/991324KB0LYLEN34EN341
144.200SSB06/13/991328K8BHZEN34EN75Y1
144.200SSB06/13/991330WA2VOI/REN34EN15Y1
144.200SSB06/13/991408N0QPMEN34EN351
144.200SSB06/13/991422K0EKLEN34EN351
144.200SSB06/13/991425N0ATEN34EN341
144.200SSB06/13/991444K2YAZEN34EN74Y1
144.200SSB06/13/991458K0ALLEN34EN16Y1
144.200SSB06/13/991507K9UJHEN34EN441
144.200SSB06/13/991538K9AKSEN34EN411
144.200SSB06/13/991546KF0UK/REN34EN411
144.200SSB06/13/991552N9SLYEN34EN451
144.200SSB06/13/991601N9ZEXEN34EN351
144.200SSB06/13/991625W0UCEN34EN341
144.200SSB06/13/991631WA2VOI/REN34EN161
144.200SSB06/13/991714KF0UK/REN34EN421
144.200SSB06/13/991747WA2VOI/REN34EN261
144.200SSB06/13/991748KB0MNKEN34EN341
144.200SSB06/13/991759N0OHXEN34EN361
144.200SSB06/13/991802N0WE/REN34EN341
144.200SSB06/13/991851NE0PEN34EN411
144.200SSB06/13/991905N9GHEN34EN511
144.200SSB06/13/991914K0VSV/REN34EN221
144.200SSB06/13/991923N0DYEN34EN421
144.200SSB06/13/991935KB0ZEVEN34EN341
144.200SSB06/13/992028KF0UK/REN34EN431
144.200SSB06/13/992043WA2VOI/REN34EN171
144.200SSB06/13/992130KC0BNZEN34EN331
144.200SSB06/13/992141KB0UEUEN34EN341
144.200SSB06/13/992152KF0UK/REN34EN331
144.200SSB06/13/992302KC0BZE/REN34EN341
144.200SSB06/13/992317K0PG/REN34EN331
144.200SSB06/13/992333N9DGEN34EN53Y1
144.200SSB06/13/992337WB9JBFEN34EN63Y1
144.200SSB06/13/992348W0HPEN34EN341
144.200SSB06/13/992352K0PG/REN34EN431
144.200SSB06/14/990004K9PWEN34EN52Y1
144.200SSB06/14/990011KB0TZAEN34EN351
144.200SSB06/14/990022WA2VOI/REN34EN25Y1
144.200SSB06/14/990036WB0ULXEN34EN04Y1
144.200SSB06/14/990043N0NASEN34EN351
144.200SSB06/14/990045WB0LJCEN34EN341
144.200SSB06/14/990047KB0RXR/REN34EN341
144.200SSB06/14/990114KA0JWCEN34EN341
144.200SSB06/14/990119KF0UK/REN34EN341
222.100SSB06/12/991802WQ0PEN34EM19Y2
222.100SSB06/12/991805WA2VOI/REN34EN33Y2
222.100SSB06/12/991823K0MHCEN34EN26Y2
222.100SSB06/12/991826WB0HHMEN34EN13Y2
222.100SSB06/12/991900WA2VOI/REN34EN32Y2
222.100SSB06/12/991902WA2HFIEN34EN34Y2
222.100SSB06/12/991905KA0PQWEN34EN332
222.100SSB06/12/991908W0UCEN34EN44Y2
222.100SSB06/12/991921K0KDEN34EN31Y2
222.100SSB06/12/991941WA2VOI/REN34EN22Y2
222.100SSB06/12/991942KF0UK/REN34EN23Y2
222.100SSB06/12/992009KB0VUKEN34EN342
222.100SSB06/12/992220WA0BWEEN34EN342
222.100SSB06/12/992244W0EEA/REN34EN30Y2
222.100SSB06/12/992303W7XUEN34EN132
222.100SSB06/12/992318WA2VOI/REN34EN12Y2
222.100SSB06/13/990004KF0UK/REN34EN322
222.100SSB06/13/990035W9FZ/REN34EN18Y2
222.100SSB06/13/990238W9UDEN34EN41Y2
222.100SSB06/13/990342WA2VOI/REN34EN14Y2
222.100SSB06/13/991232WA2VOI/REN34EN24Y2
222.100SSB06/13/991333WA2VOI/REN34EN15Y2
222.100SSB06/13/991445K2YAZEN34EN74Y2
222.100SSB06/13/991548KF0UK/REN34EN412
222.100SSB06/13/991637WA2VOI/REN34EN16Y2
222.100SSB06/13/991706KB0PYOEN34EN27Y2
222.100SSB06/13/991716KF0UK/REN34EN42Y2
222.100SSB06/13/991727WA2VOI/REN34EN262
222.100SSB06/13/991756KC0BZEEN34EN35Y2
222.100SSB06/13/991759N0WE/REN34EN342
222.100SSB06/13/991907N9GHEN34EN51Y2
222.100SSB06/13/992030KF0UK/REN34EN43Y2
222.100SSB06/13/992208KF0UK/REN34EN332
222.100SSB06/13/992307KB0ZEVEN34EN342
222.100SSB06/13/992322K0PG/REN34EN332
222.100SSB06/13/992353K0PG/REN34EN432
222.100SSB06/14/990106K9PWEN34EN52Y2
222.100SSB06/14/990013KB0TZAEN34EN352
222.100SSB06/14/990028WA2VOI/REN34EN25Y2
222.100SSB06/14/990048WB0LJCEN34EN342
222.100SSB06/14/990125KF0UK/REN34EN342
432.100SSB06/12/991804WQ0PEN34EM19Y2
432.100SSB06/12/991811WA2VOI/REN34EN33Y2
432.100SSB06/12/991814W0OHUEN34EN34Y2
432.100SSB06/12/991814KA0RYTEN34EN342
432.100SSB06/12/991818N0SRQEN34EN18Y2
432.100SSB06/12/991823K0MHCEN34EN26Y2
432.100SSB06/12/991825WB0HHMEN34EN13Y2
432.100SSB06/12/991844WB9AEN34EN342
432.100SSB06/12/991845WA2HFIEN34EN342
432.100SSB06/12/99EN35KB0WAPEN34EN35Y2
432.100SSB06/12/991850KC0BZEEN34EN352
432.100SSB06/12/991903WA2VOI/REN34EN32Y2
432.100SSB06/12/991908W0UCEN34EN44Y2
432.100SSB06/12/991909KA0PQWEN34EN332
432.100SSB06/12/991923K0KDEN34EN31Y2
432.100SSB06/12/991937WA2VOI/REN34EN22Y2
432.100SSB06/12/991945KF0UK/REN34EN23Y2
432.100SSB06/12/992010KB0VUKEN34EN342
432.100SSB06/12/992127W9FZ/REN34EN17Y2
432.100SSB06/12/992140W0JMPEN34EN342
432.100SSB06/12/992153KM0TEN34EN132
432.100SSB06/12/992221WA0BWEEN34EN342
432.100SSB06/12/992255W0EEA/REN34EN30Y2
432.100SSB06/12/992301W7XUEN34EN132
432.100SSB06/12/992357KF0UK/REN34EN322
432.100SSB06/13/990305K0PJEN34EN43Y2
432.100SSB06/13/990316WA2VOI/REN34EN14Y2
432.100SSB06/13/991231WA2VOI/REN34EN24Y2
432.100SSB06/13/991334WA2VOI/REN34EN15Y2
432.100SSB06/13/991446K2YAZEN34EN74Y2
432.100SSB06/13/991548KF0UK/REN34EN41Y2
432.100SSB06/13/991717KF0UK/REN34EN42Y2
432.100SSB06/13/991732WA2VOI/REN34EN262
432.100SSB06/13/991750KB0MNKEN34EN342
432.100SSB06/13/991801N0WE/REN34EN342
432.100SSB06/13/992032KF0UK/REN34EN432
432.100SSB06/13/992143KB0UEUEN34EN342
432.100SSB06/13/992206KF0UK/REN34EN332
432.100SSB06/13/992305KB0ZEVEN34EN342
432.100SSB06/13/992321K0PG/REN34EN332
432.100SSB06/13/992356K0PG/REN34EN432
432.100SSB06/14/990007K9PWEN34EN52Y2
432.100SSB06/14/990014KB0TZAEN34EN352
432.100SSB06/14/990016KA0JWCEN34EN342
432.100SSB06/14/990124KF0UK/REN34EN342


Total grids = 194, Total Points = 505, Total Score = 97970
Return to NØ UK's VHF pages. or View Other Contest Logs.
If you would like to have your contest logs listed here, send email to NØ UK